Navigace

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Oprava interiéru kostela

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet:

CZK účet

Eurový účet

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Na základě výsledku voleb do zastuptelstev obcí konaných dne 23.9. -24.9.2022 byli do Zastupitelstva města na období 2022 - 2026 zvoleni: 

Duchoslav Jan,  Horáková Eva,  Lahovský Petr,  Loos Adolf,  Pakosta Lukáš,  Sejval Jiří,  Šnejdar Dušan, 

Vagaši Petr,  Zetek Jindřich

 

Funkce, kompetence jednotlivých členů ZM budou zveřejněny po ustavujícím jednání ZM.

Zastupitelstvo města  2018 - 2022 

do 24.9.2022
 
 • Mgr. Ing. Jindřich Zetek - starosta města, zástupce města ve Svazu vlastníků obecních lesů, zástupce města v SORKH, Euroregionu Krušnohoří, Severočeském sdružení obcí, Svazu měst a obcí, MAS Sdružení Západní Krušnohoří, předseda výboru pro občanské záležitosti
 • Milan Mahušek - místostarosta města 

 • Petr Vagaši (člen kontrolního výboru)
 • Bc. Petr Lahovský DiS. (předseda finančního výboru, člen výboru pro rozvoj města)
 • Adolf Loos (člen kontrolního výboru)
 • Lukáš Pakosta  (člen kontrolního výbrou)
 • Jiří Sejval ( předseda kontrolního výboru, člen výboru pro rozvoj města)
 • Mgr. Gabriela Holubová ( předseda výboru pro rozvoj města)
 • Jan Duchoslav (člen výboru pro rozvoj města)

 

Komtence starosty a místostarosty - volebí období 2018 - 2022

do jmenování nového starosty a místostarosty a do stanovení jejich kompetencí

Kompetence starosty:

 1. zákonné kompetence starosty (upravuje Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Díl 4, § 103 až § 108)
 2. kompetence oblastí z věcného hlediska:
 • činnost městského úřadu
 • rozpočet a financování
 • příprava a realizace investičních akcí
 • příprava veřejných zakázek
 • vyhledávání dotačních zdrojů
 • krizové řízení
 • školství
 • zdravotnictví
 • kultura
 • spolupráce s obcemi a ostatními fyzickými a právnickými osobami

 

Kompetence místostarosty:

 1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
 2. kompetence oblastí z věcného hlediska:
 • odpadové hospodářství
 • úklid města
 • lesní hospodářství
 • správa a údržba majetku
 • doprava
 • ostatní úkoly vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města 2022

Zastupitelstvo města se koná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Pozvánka na jednání zastupitelstva je zveřejňována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Plán jednání ZM 2022: 

v souvislosti s volbami do obecních zastupitelstev bude další jednání  ZM svoláno po ustavujícím ZM

 

§ 92

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

§ 93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu43) se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.

(3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

(4) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

Výbory  - volební období 2018 - 202

 do 24.9.2022

 

Ustanovení a složení výborů města pro volební období 2022 - 2026 bude zveřejněno po jejich ustanovení a zvolení jednotlivých členů do výborů

Jednací řád výborů ZM  (134.6 kB)

 

KONTROLNÍ VÝBOR

 • předseda výboru: Jiří Sejval
 • členové: Adolf Loos, Karel Holub, Lukáš Pakosta, Petr Vagaši

                             
FINANČNÍ VÝBOR

 • předseda výboru: Bc. Petr Lahovský, DiS.
 • členové: Lenka Duchoslavová, Hana Brunnerová, Nikola Vigová, Mgr. Gabriela Holubová

 

Výbor pro rozvoj města

 • předseda výboru: Mgr.Gabriela Holubová
 • členové: Bc. Petr Lahovský DiS., Jiří Sejval, Jan Duchoslav, Petr Viga

  

Výbor pro občanské záležitosti -  k 31.12.2021  (ukončena činnost)

 • předseda výboru:  Mgr. Ing. Jindřich Zetek
 • členové: Jakub Pakosta, Bc. Lucie Charvátová, Tomáš Alferi, Nikola Vigová