Navigace

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Oprava interiéru kostela

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet:

CZK účet

Eurový účet

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Zastupitelstvo města 

 
 • Mgr. Ing. Jindřich Zetek - starosta města, zástupce města ve Svazu vlastníků obecních lesů, zástupce města v SORKH, Euroregionu Krušnohoří, Severočeském sdružení obcí, Svazu měst a obcí, MAS Sdružení Západní Krušnohoří, předseda výboru pro občanské záležitosti
 • Milan Mahušek - místostarosta města 

 • Petr Vagaši (člen kontrolního výboru)
 • Bc. Petr Lahovský DiS. (předseda finančního výboru, člen výboru pro rozvoj města)
 • Adolf Loos (člen kontrolního výboru)
 • Lukáš Pakosta  (člen kontrolního výbrou)
 • Jiří Sejval ( předseda kontrolního výboru, člen výboru pro rozvoj města)
 • Mgr. Gabriela Holubová ( předseda výboru pro rozvoj města)
 • Jan Duchoslav (člen výboru pro rozvoj města)

 

Komtence starosty a místostarosty

Kompetence starosty:

 1. zákonné kompetence starosty (upravuje Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Díl 4, § 103 až § 108)
 2. kompetence oblastí z věcného hlediska:
 • činnost městského úřadu
 • rozpočet a financování
 • příprava a realizace investičních akcí
 • příprava veřejných zakázek
 • vyhledávání dotačních zdrojů
 • krizové řízení
 • školství
 • zdravotnictví
 • kultura
 • spolupráce s obcemi a ostatními fyzickými a právnickými osobami

 

Kompetence místostarosty:

 1. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
 2. kompetence oblastí z věcného hlediska:
 • odpadové hospodářství
 • úklid města
 • lesní hospodářství
 • správa a údržba majetku
 • doprava
 • ostatní úkoly vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města 2022

Zastupitelstvo města se koná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Pozvánka na jednání zastupitelstva je zveřejňována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Plán jednání ZM 2022: 

červen 2022  - 29.6.2022

září 2022 - bude upřesněno

 

§ 92

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

§ 93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu43) se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.

(3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

(4) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

Výbory a komise

 
Jednací řád výborů ZM  (134.6 kB)
 

KONTROLNÍ VÝBOR

 • předseda výboru: Jiří Sejval
 • členové: Adolf Loos, Karel Holub, Lukáš Pakosta, Petr Vagaši

                             
FINANČNÍ VÝBOR

 • předseda výboru: Bc. Petr Lahovský, DiS.
 • členové: Lenka Duchoslavová, Hana Brunnerová, Nikola Vigová, Mgr. Gabriela Holubová

 

Výbor pro rozvoj města

 • předseda výboru: Mgr.Gabriela Holubová
 • členové: Bc. Petr Lahovský DiS., Jiří Sejval, Jan Duchoslav, Petr Viga

  

Výbor pro občanské záležitosti -  k 31.12.2021  (ukončena činnost)

 • předseda výboru:  Mgr. Ing. Jindřich Zetek
 • členové: Jakub Pakosta, Bc. Lucie Charvátová, Tomáš Alferi, Nikola Vigová