Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Oprava interiéru kostela

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet:

CZK účet

Eurový účet 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Zřizovací listina Školské rady a volební řád 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠR_2005.pdf (65.09 kB)

Dodatek k ZL a volební řád 2015.pdf (128.58 kB)

 

VOLBY DO ŠR 2021 -2024

Protokol o průběhu voleb do školské rady.pdf (570.31 kB)

Školská rada_dotaz k volebnímu řádu.pdf (281.86 kB)

volby do školské rady -opakování volby zákonní zástupci -zveřejnění.pdf (214.69 kB)

Protokol o průběhu voleb do školské rady_opakovana volba zákonní zástupci.pdf (862.91 kB)

 

Školská rada 2021- 2024

za zákonné zástupce: Ing. Michal Tarant, Erika Micková, David Kádner
za zřizovatele a obecní úřady: Bc. Petr Lahovský DiS.; Jan Duchoslav (předseda ŠR); Ing. Václav Wild 
za pedagogický sbor: Mgr. Monika Morávková, Mgr. Lucie Hájková, Mgr. Bc. Stanislava Borejová

KONTAKTY:

předseda ŠR - j.duch@volny.cz
ZZ - m.tarant@spslitvinov.cz; eja.mic@seznam.cz; obecnovaves@seznam.cz
OÚ - petlah@seznam.cz; obec@brandov.cz
PDG - moravkova@zskaterina.cz; hajkova@zskaterina.cz; borejova@zskaterina.cz

 

zápisy z jednání  ŠR 

Zapis_z_jednani_skolske_rady_8-2022.pdf (179.11 kB)

Zapis_z_jednani_skolske_rady_4-2022.pdf (118.4 kB)

Zapis__cerven_2021.pdf (51.56 kB)

Zapis__zari_2021.pdf (70.06 kB)

 

Pravomoci školské rady (168 ŠZ)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.