Navigace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Oprava interiéru kostela

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet:

CZK účet

Eurový účet 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

O městě

   Současnost 

     

 Občanská vybavenostDům pro seniory

 


 

Realizované projekty, opravy a rekonstrukce ve volebním období 2014 - 2017

ZŠ

Projekty podpořné z OPŽP:

Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II.

Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II. - tělocvična

 

 

 

 


 
Realizované projekty, opravy a rekonstrukce
v minulých volebních obdobích

 

Projekty:
- Sportovně-relaxační areál u rozhledny s využitím pro osoby se
   zdravotním postižením a paralympioniky I. a II. etapa
   
- Dům s pečovatelskou službou
- Víceúčelové hřiště pod rozhlednou
- Výstavba autobusových zastávek
- Caravan camp

Opravy a rekonstrukce: 
Kostel sv. Kateřiny -  výměna střešní krytiny a střešních prvků, oprava venkovních omítek

Budova kina -  výměna střešní krytiny, rekonstrukce topného systému
Oprava a rekonstrukce č.p. 42 - výměna střešní krytiny
Přízemí MěÚ - zřízení podatelny 
Oprava hřbitovní zdi


 

Realizované akce a plánované projekty, výstavby, rekonstrukce a opravy za období 2011 - 2014

 

pozn. akce které byly skutečně realizovány jsou modře zvýrazněny
Rok 2011
-Výstavba kanalizace v Zaječí ulici- grant NET4 GAS
-Oprava havarijního stavu říms na budovách č. 316 , 317 a oprava střechy
  na  budově kina

-Zpevnění plochy mezi domy 316 a 317 a domem č.42 - dotace Unipetrol
-Hřiště a zahrada u MŠ - grant NET4 GAS

-Úprava parků na náměstí a pod rozhlednou u pomníku
-Oprava dotykové informační obrazovky u přechodu
-Opravy a rekonstrukce autobusových zastávek a turistických odpočívadel
-Výměna oken u hasičské zbrojnice
-Výměna vchodových dveří u ZŠ
-Vodovodní řád Nová Ves v Horách - realizace v roce 2012
-Malování učeben a dalších prostor v ZŠ – grant schválený KÚ ÚK
-Program Čistá obec (nákup odpadových košů na náměstí 4ks a Růžový vrch
  3 ks MŠ a hřiště)

-Modernizace vybavení MŠ a ZŠ – sponzorský dar CZECH Coal
-Litvínovská uhelná a.s. 100 000,-Kč šatnové bloky
-Projekt na zateplení bytových domů – Ministerstvo životního prostředí, 
 Operační program Životní prostředí, výše dotace na projekt bez omezení, míra
 podpory a spoluúčast 90% + 10%. Žádosti o podporu jsou přijímány 
 od 16.května do 19.srpna 2011. Projekt a územní souhlas. Projekt “Zelená 
 úsporám je zastaven“.

-Oprava pronajímaného prostoru v kině – nové okno a malování
-Oprava havarijního stavu el. rozvodu do počítačové učebny a kanalizačního
  svodu

-Návrh na přípravu dokladů, k zařazení čtyř domů do grantového řízení (MÚ, 
 budova soudu, MŠ a ZŠ) - podáno v roce 2012
 
Rok 2012
- Oprava a rekonstrukce městského úřadu – reko topného systému 
  a sociálního zařízení,
štukování a malování tří kanceláří včetně nových podlah

- Výměna tří kusů vrat u hasičské zbrojnice a vchodových dveří + výměna 
  oken

- Kanalizace v ulici Zaječí + dešťová kanalizace a vozovka
- Realizace vyprojektováníProjekt kanalizace na Růžovém vrchu“ZM schválilo 
  dne 2.11.2011 bod č. 16

- Výměna části oken v ZŠ (sponzor Czech Coal - 385 000,-Kč) tělocvična, 
  vchod a dvě třídy

- Rekonstrukce mateřské školy- sociální zařízení a zvětšení učebny v přízemí 
 
 (sponzorské dary Czech Coal 300 000,-Kč a p. Zástava 21 000,-Kč)

- Úprava projektu polyfunkčního domu na dům bytový (dle rozhodnutí ZM)
- Rekonstrukce NN Horní Kateřina (dle dohody s energetiky)
- Oprava opěrných zdí v Dlouhé ul.
- Oprava komunikace v Dlouhé ulici rozdělení dešťového svodu a kanalizačního
- Oprava komunikace Svobody (horní část)
- Oprava komunikace Rudolice v Horách (odfrézování staré a položení živice)
- Podpora při jednání o projektu Mikrohydroelektráren (zastupitel Šabek)
- Dalekohled a orientace na rozhledně
- Výstavba chodníků v případě realizace uložení NN do země
- Oprava poutních míst – kaplička ECCE HOMO, zbouraná kaplička při vjezdu 
  do horní části obce, restaurace centrálního kříže na hřbitově na Malém Háji 

 
(dotace SZIF)
- Úprava pozemku u zastávky na náměstí
- Oprava bytu v čp.91 (havarijní stav odpadu kuch.linky)
Přesun nerealizovaných akcí z roku 2011
- Projekt na zateplení bytových domů – Ministerstvo životního prostředí,
  Operační program Životní prostředí, výše dotace na projekt bez omezení, 
  míra podpory a spoluúčast 90% + 10%. Žádosti o podporu jsou přijímány 
  od 16.května do 19.srpna 2011. Projekt a územní souhlas. Projekt “Zelená 
  úsporám je zastaven“

- Oprava dotykové informační obrazovky u přechodu
 
Rok 2013 
pozn. tučně zvýrazněny jsou prioritní akce

-  Realizace úpravy náměstí, osvětlení, odpady
-  Výměna části oken v ZŠ - částečně realizováno v roce 2012
-   Rekonstrukce střechy v č.p. 18
-   Rekonstrukce komunikace Hřbitovní (zpevnění makadamem)
-   Vybudování kanalizace na Růžovém vrchu
-   Oprava a rekonstrukce byt. domů č.p. 316 a317 
-    Mikrohydroelektrárny  pokračování z roku 2012
-     Územní plán 500 000,-
-   Výměna oken v č.p.42 - realizace v roce 2012
-    Výměna plynového kotle v čp. 42 

Doplněné akce:

- Komunikace v ulici Zaječí (přesun z roku 2012)
- Úprava Mikulášské štoly
- Zajištění grantu na oslavy města
-
Oprava komunikace v Rudolicích

           
 
Rok 2014
- Výměna části oken v ZŠ
- Rekonstrukce kina (vchod, dlažby, schody, malování vstupních 
   a schodišťových prostor)

- Oprava a rekonstrukce č.p. 42,18,91
V roce 2014 je méně plánovaných akcí, protože je předpoklad že se některé z předchozích roků mohou zdržet. Je to plánovaná rezerva.
 
Tento plán na období 2011 - 2014 byl předložen Zastupitelstvu města Hora Svaté Kateřiny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizované projekty, opravy a rekonstrukce
v minulých volebních obdobích
 

Sportovně-relaxační areál u rozhledny s využitím pro osoby se zdravotním postižením a paralympioniky I. a II. etapa

staré foto Koliby

 

Projektová situace I. a II. etapa

 


 

 -  Dům s pečovatelskou službou

Základní údaje charakterizující stavbu a její  provoz
Horní část Hory Svaté Kateřiny je charakteristická svým typickým městským založením města v ostrožní poloze. Tím je výjimečná mezi obcemi mosteckého okresu. Městskému založení odpovídá též forma náměstí původně ohraničeného obecními budovami. V minulosti došlo k vybourání několika budov na severní i jižní straně náměstí a k výstavbě prodejny, která sice zachovala původní stavební čáru, ale svým architektonickým řešením neodpovídá horské zástavbě, především svou plochou střechou. Je navrženo dostavět proluky na severní a jižní straně náměstí.

Dům s pečovatelskou službou

 1. část řeší dostavbu na jižní straně náměstí. Navržený objekt pro tuto dostavbu je předmětem této projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu domu s pečovatelskou službou a zázemím. Objekt je dvoupodlažní s obytným podkrovím, rozdělený do tří sekcí šíře cca. 12 m se samostatnými vstupy. V každé sekci je umístěno celkem 6 malometrážních bytů. Dvě garsoniéry v přízemí jsou uzpůsobeny pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. V patře a obytném podkroví jsou umístěny vždy dva byty pro dvě osoby. Dispoziční řešení bytů je patrné z výkresové dokumentace.

 Dům s pečovatelskou službou

Architektonickým řešením navazuje stavba na charakteristické prvky staveb v Krušných horách a některé již nedochované objekty na náměstí. Objekt pečovatelského domu je navržen s kamenným soklem a hrázděným zdivem nadzemních pater. Hrázděná konstrukce je pouze naznačena dřevěnými příložkami na tepelně izolačním zdivu. Střecha je sedlová s bočními vikýři a krytinou ze šablon Eternit - šedé barvy.
Objekt navazuje na stávající budovu prodejny v úrovni uliční čáry.
Dopravně je objekt napojen přímo na plochu náměstí, plochy pro parkování na náměstí jsou dostatečné.


  -  Víceúčelové hřiště pod rozhlednou

Na Růžovém vrchu byla provedena rekonstrukce sportoviště ( původně ovál s asfaltovým povrchem a vnitřním hřištěm s přírodním trávníkem) vybudovaného před třiceti lety. 
V rámci rekonstrukce byla provedena stavba víceúčelového hřiště s oplocením a s povrchem z vodopropustného polyuretanu.
Hřiště slouží k provozování různých míčových her.


Víceúčelové hřiště

 


 

 -  Výstavba autobusových zastávek

Jedná se o samostatné objekty autobusových zastávek, kde je vybudováno i odpočívadlo (stůl a dvě lavice). Obvodové stěny jsou provedeny z betonových KB bloků, nosné konstrukce z dřevěných vazníků a sloupků. Obvodové stěny mají výplň z OSB desek. Střešní plášť tvoří dřevěné bednění a asfaltové šindele.

Zastávky

 


 -  Hřiště u MŠ

je situováno v centru obce, na náměstí a sousedí se stávající zahradou MŠ. Při návrhu byla zohledněna bezpečnost dětí, návaznost na stávající hřiště a využití herních prvků různými věkovými kategoriemi dětí.

 Hřiště u MŠprojekt

 Hřiště u MŠ

 


-  Kanalizace v ulici Zaječí

Kanalizace pro plánovanou výstavbu rodinných domů byla realizována v roce 2011.

Projektová dokumentace

 


 -  Karavan camp

Stavba se nachází v dolní části obce u hraničního přechodu v blízkosti potoka Svídnice.

Projekt Karavan camp

Objekt sociálního zařízení Odpočinkový objekt