Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hora Svaté Kateřiny
MěstoHora Svaté Kateřiny

městem od roku 1528

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Pondělí
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

PO a ST: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

Současnost

Občanská vybavenostDům pro seniory


Realizované projekty, opravy a rekonstrukce ve volebním období 2014 - 2017

ZŠ

Projekty podpořné z OPŽP:

Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II.(377.01 kB)

Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II. - tělocvična (400.04 kB)


Realizované projekty, opravy a rekonstrukce v minulých volebních obdobích

Projekty:

Opravy a rekonstrukce: 

Kostel sv. Kateřiny -  výměna střešní krytiny a střešních prvků, oprava venkovních omítek
Budova kina -  výměna střešní krytiny, rekonstrukce topného systému
Oprava a rekonstrukce č.p. 42 - výměna střešní krytiny
Přízemí MěÚ - zřízení podatelny 
Oprava hřbitovní zdi


Realizované akce a plánované projekty, výstavby, rekonstrukce a opravy za období 2011 - 2014

Rok 2011

 • Výstavba kanalizace v Zaječí ulici- grant NET4 GAS
 • Oprava havarijního stavu říms na budovách č. 316 , 317 a oprava střechy na  budově kina
 • Zpevnění plochy mezi domy 316 a 317 a domem č.42 - dotace Unipetrol
 • Hřiště a zahrada u MŠ - grant NET4 GAS
 • Úprava parků na náměstí a pod rozhlednou u pomníku
 • Oprava dotykové informační obrazovky u přechodu
 • Opravy a rekonstrukce autobusových zastávek a turistických odpočívadel
 • Výměna oken u hasičské zbrojnice
 • Výměna vchodových dveří u ZŠ
 • Vodovodní řád Nová Ves v Horách - realizace v roce 2012
 • Malování učeben a dalších prostor v ZŠ – grant schválený KÚ ÚK
 • Program Čistá obec (nákup odpadových košů na náměstí 4ks a Růžový vrch 3 ks MŠ a hřiště)
 • Modernizace vybavení MŠ a ZŠ – sponzorský dar CZECH Coal
 • Litvínovská uhelná a.s. 100 000,-Kč šatnové bloky
 • Projekt na zateplení bytových domů – Ministerstvo životního prostředí, 
 • Operační program Životní prostředí, výše dotace na projekt bez omezení, míra podpory a spoluúčast 90% + 10%. Žádosti o podporu jsou přijímány  od 16.května do 19.srpna 2011. Projekt a územní souhlas. Projekt “Zelená úsporám je zastaven“.
 • Oprava pronajímaného prostoru v kině – nové okno a malování
 • Oprava havarijního stavu el. rozvodu do počítačové učebny a kanalizačního svodu
 • Návrh na přípravu dokladů, k zařazení čtyř domů do grantového řízení (MÚ, budova soudu, MŠ a ZŠ) - podáno v roce 2012

Rok 2012

 • Oprava a rekonstrukce městského úřadu – reko topného systému  a sociálního zařízení, štukování a malování tří kanceláří včetně nových podlah
 • Výměna tří kusů vrat u hasičské zbrojnice a vchodových dveří + výměna oken
 • Kanalizace v ulici Zaječí + dešťová kanalizace a vozovka
 • Realizace vyprojektování „Projekt kanalizace na Růžovém vrchu“ZM schválilo dne 2.11.2011 bod č. 16
 • Výměna části oken v ZŠ (sponzor Czech Coal - 385 000,-Kč) tělocvična, vchod a dvě třídy
 • Rekonstrukce mateřské školy- sociální zařízení a zvětšení učebny v přízemí (sponzorské dary Czech Coal 300 000,-Kč a p. Zástava 21 000,-Kč)
 • Úprava projektu polyfunkčního domu na dům bytový (dle rozhodnutí ZM)
 • Rekonstrukce NN Horní Kateřina (dle dohody s energetiky)
 • Oprava opěrných zdí v Dlouhé ul.
 • Oprava komunikace v Dlouhé ulici rozdělení dešťového svodu a kanalizačního
 • Oprava komunikace Svobody (horní část)
 • Oprava komunikace Rudolice v Horách (odfrézování staré a položení živice)
 • Podpora při jednání o projektu Mikrohydroelektráren (zastupitel Šabek)
 • Dalekohled a orientace na rozhledně
 • Výstavba chodníků v případě realizace uložení NN do země
 • Oprava poutních míst – kaplička ECCE HOMO, zbouraná kaplička při vjezdu do horní části obce, restaurace centrálního kříže na hřbitově na Malém Háji (dotace SZIF)
 • Úprava pozemku u zastávky na náměstí
 • Oprava bytu v čp.91 (havarijní stav odpadu kuch.linky)
 • Přesun nerealizovaných akcí z roku 2011
 • Projekt na zateplení bytových domů – Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí, výše dotace na projekt bez omezení, míra podpory a spoluúčast 90% + 10%. Žádosti o podporu jsou přijímány od 16.května do 19.srpna 2011. Projekt a územní souhlas. Projekt “Zelená úsporám je zastaven“
 • Oprava dotykové informační obrazovky u přechodu

Rok 2013

 • Realizace úpravy náměstí, osvětlení, odpady
 • Výměna části oken v ZŠ - částečně realizováno v roce 2012
 • Rekonstrukce střechy v č.p. 18
 • Rekonstrukce komunikace Hřbitovní (zpevnění makadamem)
 • Vybudování kanalizace na Růžovém vrchu
 • Oprava a rekonstrukce byt. domů č.p. 316 a317 
 • Mikrohydroelektrárny  pokračování z roku 2012
 • Územní plán 500 000,-
 • Výměna oken v č.p.42 - realizace v roce 2012
 • Výměna plynového kotle v čp. 42 

Doplněné akce:

 • Komunikace v ulici Zaječí (přesun z roku 2012)
 • Úprava Mikulášské štoly
 • Zajištění grantu na oslavy města
 • Oprava komunikace v Rudolicích

Rok 2014

 • Výměna části oken v ZŠ
 • Rekonstrukce kina (vchod, dlažby, schody, malování vstupních a schodišťových prostor)
 • Oprava a rekonstrukce č.p. 42,18,91
V roce 2014 je méně plánovaných akcí, protože je předpoklad že se některé z předchozích roků mohou zdržet. Je to plánovaná rezerva.
Tento plán na období 2011 - 2014 byl předložen Zastupitelstvu města Hora Svaté Kateřiny.

Realizované projekty, opravy a rekonstrukce v minulých volebních obdobích

Sportovně-relaxační areál u rozhledny s využitím pro osoby se zdravotním postižením a paralympioniky I. a II. etapa

staré foto Koliby

 

Projektová situace I. a II. etapa


 Dům s pečovatelskou službou

Základní údaje charakterizující stavbu a její  provoz
Horní část Hory Svaté Kateřiny je charakteristická svým typickým městským založením města v ostrožní poloze. Tím je výjimečná mezi obcemi mosteckého okresu. Městskému založení odpovídá též forma náměstí původně ohraničeného obecními budovami. V minulosti došlo k vybourání několika budov na severní i jižní straně náměstí a k výstavbě prodejny, která sice zachovala původní stavební čáru, ale svým architektonickým řešením neodpovídá horské zástavbě, především svou plochou střechou. Je navrženo dostavět proluky na severní a jižní straně náměstí.

Dům s pečovatelskou službou

1. část řeší dostavbu na jižní straně náměstí. Navržený objekt pro tuto dostavbu je předmětem této projektové dokumentace. Jedná se o výstavbu domu s pečovatelskou službou a zázemím. Objekt je dvoupodlažní s obytným podkrovím, rozdělený do tří sekcí šíře cca. 12 m se samostatnými vstupy. V každé sekci je umístěno celkem 6 malometrážních bytů. Dvě garsoniéry v přízemí jsou uzpůsobeny pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu. V patře a obytném podkroví jsou umístěny vždy dva byty pro dvě osoby. Dispoziční řešení bytů je patrné z výkresové dokumentace.

 Dům s pečovatelskou službou

Architektonickým řešením navazuje stavba na charakteristické prvky staveb v Krušných horách a některé již nedochované objekty na náměstí. Objekt pečovatelského domu je navržen s kamenným soklem a hrázděným zdivem nadzemních pater. Hrázděná konstrukce je pouze naznačena dřevěnými příložkami na tepelně izolačním zdivu. Střecha je sedlová s bočními vikýři a krytinou ze šablon Eternit - šedé barvy.
Objekt navazuje na stávající budovu prodejny v úrovni uliční čáry.
Dopravně je objekt napojen přímo na plochu náměstí, plochy pro parkování na náměstí jsou dostatečné.


  Víceúčelové hřiště pod rozhlednou

Na Růžovém vrchu byla provedena rekonstrukce sportoviště ( původně ovál s asfaltovým povrchem a vnitřním hřištěm s přírodním trávníkem) vybudovaného před třiceti lety. 
V rámci rekonstrukce byla provedena stavba víceúčelového hřiště s oplocením a s povrchem z vodopropustného polyuretanu.
Hřiště slouží k provozování různých míčových her.


Víceúčelové hřiště


 Výstavba autobusových zastávek

Jedná se o samostatné objekty autobusových zastávek, kde je vybudováno i odpočívadlo (stůl a dvě lavice). Obvodové stěny jsou provedeny z betonových KB bloků, nosné konstrukce z dřevěných vazníků a sloupků. Obvodové stěny mají výplň z OSB desek. Střešní plášť tvoří dřevěné bednění a asfaltové šindele.

Zastávky

 


 Hřiště u MŠ

je situováno v centru obce, na náměstí a sousedí se stávající zahradou MŠ. Při návrhu byla zohledněna bezpečnost dětí, návaznost na stávající hřiště a využití herních prvků různými věkovými kategoriemi dětí.

 Hřiště u MŠprojekt

 Hřiště u MŠ


 Kanalizace v ulici Zaječí

Kanalizace pro plánovanou výstavbu rodinných domů byla realizována v roce 2011.

Projektová dokumentace

 


 Karavan camp

Stavba se nachází v dolní části obce u hraničního přechodu v blízkosti potoka Svídnice.

Projekt Karavan camp

Objekt sociálního zařízení Odpočinkový objekt

Oprava interiéru kostela

CZK účet
Eurový účet 

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet.

Munipolis

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

mapa

Mohlo by Vás zajímat

nahoru