Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hora Svaté Kateřiny
MěstoHora Svaté Kateřiny

městem od roku 1528

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Pondělí
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

PO a ST: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

Odpady

Systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Způsob úhrady: 

  • hotově nebo platební kartou v podatelně MÚ Hora Svaté Kateřiny 
  • převodem na účet města č.ú. 3225491/0100, do poznámky napsat odpad a jméno a příjmení
  • splatnost do 30.06. běžného roku

Termíny svozu odpadů  

Stanoviště zvláštních sběrných nádob, sběrné nádoby u RD, SKO, papír, plast, nápojové kartony, sklo

SKO 1x za 14 dní, pátek  -  každý lichý v měsíci - 05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 01.03., 15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05., 07.06., 21.06.

(směsný komunální odpad - zahrnuje směsnou část komunálních (včetně domovních), která zůstává po vytřídění využitelných složek ( papír, plast, sklo, nápojový karton, plechovky, kovy,....)  a nebezpečných složek. Do směsného odpadu se nezahrnuje objemný odpad, odpady ze zeleně, použité výrobky podléhající zpětnému odběru. 

PAPÍR 1x za měsíc, úterý  - první sudý týden v měsíci – 09.01., 06.02., 05.03., 02.04., 14.05., 11.06.

(papírové obaly, noviny, časopisy reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, papírové lepenky, kartony, ubrousky, sáčky)

PLAST 1x za měsíc, středa  - první sudý týden v měsíci – 10.01., 07.02., 06.03., 03.04., 01.05., 12.06.

(plastové obaly, PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, nákupní tašky, vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, nápojové kartony, plechovky od nápojů a vymyté plechovky od konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, další drobné kovové odpady)

SKLO - dle potřeb svozů ( zelená nádoba na sběrném stanovišti )

(nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy). Nepatří sem linoleum a jiná keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla)

V případě změny svozového dne Vás budeme informovat v sekci aktuálně na našem webu, formou SMS či mobilního rozhasu Munipolis. 


Mobilní svoz odpadu

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu* (stanoviště nám. Pionýrů, u SÚS)

03.05. - 06.05.2024 

Do VKO patří: nábytek, koberce, matrace, linolea, umyvadla, vany, wc mísy, kočárky, kola, kuchyňské linky, drobný odpad ze staveb  a další odpad, který se do běžných nádob nevejde. Více na letácích k mobilnímu svozu. 

Do VKO nepatří :elektrospotřebiče, baterie, zářivky, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpad (sutě a stavební materiály), bioodpad aj. Více na letácích k mobilnímu svozu. 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu*  (stanoviště nám. Pionýrů) 

Do NO patří: staré barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, elektrospotřebiče a elektrozařízení, pneumatiky z osobních vozů. Patří sem i obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Více na letácích k mobilnímu svozu. 

* detailní  informace o mobilních svozech bude předána občanům formou letáků, informací v sekci aktuálně na webových stránkách,  zasláním sms přes mobilní rozhlas Munipolis. 


Ostatní odpady 

biologicky rozložitelný odpad - v rámci předcházení vzniku odpadů použitím domácích kompostů či kompostérů, lze využít velkoobjemový kontejner na sběrném místě nebo jiném vhodném volně přístupném místě na území města (či doplněno dle aktuálních sezónních potřeb)

jedlé oleje a tuky - zvláštní sběrná nádoba na sběrném místě

objemný odpad - dle vyhlášených mobilních svozů 2x ročně, velkoobjemový kontejner na sběrném místě

kovy - do zvláštní sběrné nádoby či na určené místo na sběrném místě 

nebezpečný odpad - dle vyhlášených mobilních svozů 2x ročně

léky - předávají se zpět do lékáren 

pneumatiky  z osobních vozů - předávají se v rámci zpětného odběru v pneuservisech nebo na místech zpětného odběru dle informací prodejců nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu

malé baterie a akumulátory - zvláštní sběrná nádoba umístěná v budově MÚ (přízemí )

stavební odpady - zajišťují si stavebníci sami na své vlastní náklady

staré elektrospotřebiče a elektrozažízení - formou zpětného odběru nebo v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu


Sběrné místo

za Městským úřadem Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261

Otevřeno: 

  • Pondělí   8:00 – 17:00              
  • Sobota v lichém týdnu  8:00 – 10:00
  • Kontakt : 604 783 456 p. Červeňák

Na sběrné místo lze ukládat:

PLAST, nápojové kartony, plechové nápojové obaly  a vymyté plechové konzervy  - zvláštní sběrná nádoba - žlutá

PAPÍR -  zvláštní sběrná nádoba - modrá

SKLO - zvláštní sběrná nádoba - zelená

KOVY - zvláštní sběrná nádoba či určené místo 

Jedlé oleje a tuky - zvláštní sběrná nádoba

Objemný odpad - velkoobjemový kontejner

SKO - zvláštní sběrná nádoba - černá


Zpětný odběr 

malé baterie a akumulátory - zvláštní sběrná nádoba na MÚ (v přízemí budovy)

elektrospotřebiče a elektrozařízení - lze předat  hasičům - SDH Hora Svaté Kateřiny, kteří zajišťují zpětný odběr  u specializované firmy, či odevzdat vyřazené elektrospotřebiče i u prodejců nebo na jimi určených místech zpětného odběru

pneumatiky  z osobních vozů - předávají se v rámci zpětného odběru v pneuservisech nebo na místech zpětného odběru dle informací prodejců 


Informace občanům o komunálních odpadech


Skleněná popelnice za rok 2021 

Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Své třídičské síly v něm měří všech 352 obcí kraje, zapojených do systému EKO-KOM.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií - obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly města a městyse do 3 500 obyvatel  (kam spadá naše malé městečko) a v poslední kategorii měřila své výsledky v třídění města nad 3 501 obyvatel.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji, realizovaného krajem a společností EKO-KOM, a.s. Jak název napovídá, jeho cílem je zvýšení množství vytříděných využitelných složek odpadů v kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyvatel za loňský rok v průměru 47 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Na celorepublikový průměr, který za rok 2021 činí 53 kilogramů, má tedy kraj ještě co dohánět.

V kategorii do 3500 obyvatel, do které spadá naše městečko jsme se umístili na 4. místě.  A to díky Vám občanům, kteří třídíte. 

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Váš přístup k odpadovému hospodářství a ekologii v našem regionu. 


osvědčení


 

2

1

 

papírplastysklo

Oprava interiéru kostela

CZK účet
Eurový účet 

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet.

Munipolis

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

mapa

Mohlo by Vás zajímat

nahoru