Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hora Svaté Kateřiny
MěstoHora Svaté Kateřiny

městem od roku 1528

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Pondělí
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
Středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

PO a ST: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00

Zastupitelstvo města, výbory

Na základě výsledků voleb do zastuptelstev obcí konaných dne 23.9. -24.9.2022 byli do Zastupitelstva města na období 2022 - 2026 zvoleni: 

Duchoslav Jan,  Horáková Eva, Lahovský Petr, Loos Adolf, Pakosta Lukáš, Sejval Jiří,  Šnejdar Dušan,  Vagaši Petr, Zetek Jindřich

Funkce, kompetence jednotlivých členů ZM budou zveřejněny po ustavujícím jednání ZM.

Zastupitelstvo města  2022 - 2026

 • Lukáš Pakosta - starosta města, zástupce města ve Svazu vlastníků obecních lesů, zástupce města v SORKH, Euroregionu Krušnohoří, Severočeském sdružení obcí, Svazu měst a obcí, MAS Sdružení Západní Krušnohoří, 
 • Jiří Sejval - 1. místostarosta města 
 • Eva Horáková - 2. místostarostka města 
 • Petr Vagaši (předseda finančního výboru)
 • Dušan Šnejdar (předseda kontrolního výboru)
 • Jan Duchoslav
 • Bc. Petr Lahovský DiS.
 • Adolf Loos 
 • Mgr.Gabriela Holubová (náhradník po rezignaci Mgr. Ing. Jindřicha Zetka)

Kompetnce starosty a místostarostů - volebí období 2022 - 2026 (54.46 kB

Zastupitelstvo města 2022

Zastupitelstvo města se koná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Pozvánka na jednání zastupitelstva je zveřejňována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Plán jednání ZM 2022: 

v souvislosti s volbami do obecních zastupitelstev bude další jednání  ZM svoláno po ustavujícím ZM

§ 92

(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

§ 93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

(2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu43) se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.

(3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

(4) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

Výbory  - volební období 2022 - 2026

Ustanovení a složení výborů města pro volební období 2022 - 2026 bude zveřejněno po jejich ustanovení a zvolení jednotlivých členů do výborů

Jednací řád výborů ZM  (134.6 kB)

Kontrolní výbor

 • předseda výboru: Dušan Šnejdar
 • členové: Karel Holub, Martin Matějka, Jaroslav Nodes, Jan Turzó

Finanční výbor

 • předseda výboru: Petr Vagaši
 • členové: Petr Lahovský, Veronika Midrlová, Kateřina Sejvalová, Nikola Vigová

Oprava interiéru kostela

CZK účet
Eurový účet 

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet.

Munipolis

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

mapa

Mohlo by Vás zajímat

nahoru